Gaseauline.nl

Vervoer informatie blog

Een bedrijfspand en veel werknemers in dienst? besteed ruime aandacht aan de BHV

BHV

Als je de eigenaar of een hoogwaardigheidsbekleder bent van een bedrijf met een eigen bedrijfspand en een groot personeelsbestand, dan komen er zonder twijfel grote verantwoordelijkheden op je af. Wanneer je ondernemer bent ben je natuurlijk met name druk doende om de resultaten van je bedrijf zo goed mogelijk te laten zijn. Evenwel is er een aantal verantwoordelijkheden die altijd gelden en die in feite nog belangrijker zijn. Zo ben je er de eindverantwoordelijke voor dat de veiligheid bij jou op de werkvloer te allen tijde op een zo hoog mogelijk niveau zit. Natuurlijk is een goed vluchtplan en deugdelijk, brandwerend materiaal hierbij belangrijk, maar ook je personeel zelf zal een handje moeten helpen. Hierbij zal een aantal van je medewerkers zichzelf BHV’er moeten kunnen noemen. BHV is een afkorting die staat voor bedrijfshulpverlening. De kwaliteiten die een BHV’er heeft zijn ongeveer vergelijkbaar met die van iemand die zich EHBO’er mag noemen. Hieronder lees je aan welke wetten en regels je zoal moet voldoen als werkgever ten aanzien bedrijfshulpverlening.

BHV

Wat moet je als werkgever weten met betrekking tot BHV?

Vooropgesteld: hoeveel BHV’ers jij in dienst moet hebben hangt af van de grootte en indeling van het pand en het aantal medewerkers. Wettelijk gezien is er dus geen hard minimum wat dit betreft vastgesteld. Wel is duidelijk dat als er sprake is van aanwezige werknemers, dat er dan minstens één BHV’er aanwezig moet zijn. Dikwijls wordt aangeraden om minimaal één BHV’er te hebben per verdiepingsvloer of per afdeling. Meer mensen die voor hun BHV-cursus zijn geslaagd betekent daarbij natuurlijk dat je meer zekerheid hebt dat er altijd een BHV’er aanwezig is. Verder moet je wel rekening houden met eventuele complicerende factoren, zoals bedrijfspanden met een lastige indeling of mindervalide medewerkers die extra steun nodig hebben.